Додаток № 1 до наказу № 18/госп. по КП «Мисливець» від 11.06.2015 р.